แฟนไซต์ดิจิมอน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เกมไกด์ และดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์

ระบบเมมโมรี่สกิล

เมมโมรี่สกิลประเภทโจมตี

at1 at2 at3

[collapse]

เมมโมรี่สกิลประเภทป้องกัน

df1 df2 df3

[collapse]

เมมโมรี่สกิลประเภทสนับสนุน

sup

[collapse]